top of page
Skontaktuj się z nami
Zamówienie / Fakturowanie

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz:

 • na zapytania

 • na zamówienie

arrow&v
arrow&v

Dziękuję za Twoją wiadomość!

Wkrótce się z tobą skontaktujemy

Användarvillkor

Warunki użytkowania / Warunki współpracy

We współpracy z klientami stosujemy nasze „Warunki korzystania”, „Warunki współpracy” i „Politykę prywatności”, aby zapewnić płynną i bezpieczną współpracę.  

Zamówienia:

Zamówienia na projekty realizowane przez Maja Projects składane są poprzez formularz zamówienia powyżej lub w indywidualnych przypadkach na wcześniej ustalonym spotkaniu, na którym obaj partnerzy uzgodnili, co należy zrobić.  

Spotkania:

O ile nie postanowiono inaczej, większość spotkań ma miejsce  telefonicznie i rezerwacja za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego. Istnieje również możliwość zarezerwowania spotkania osobistego, spotkania FaceTime lub spotkania Skype. Rezerwacje spotkań odbywa się poprzez usługę noclegową na stronie https://www.majasprojects.com/book-online 

Koszt spotkań jest płatny. Wyjątek dotyczy „Darmowych 20 min. Spotkania Konsultacyjnego”, z którego można skorzystać tylko raz oraz „Trwających spotkań projektowych”.  „Spotkania w toku projektu” mogą być rezerwowane przez klientów, którzy mają te spotkania zapakowane w indywidualny pakiet lub przez klientów, którzy zostali zatwierdzeni do fakturowania za te spotkania (14-dniowe terminy płatności).

Komunikacja przez e-mail, komunikator itp. można zaliczyć jako spotkanie w zależności od jego charakteru. Następnie liczone są łączne godziny pracy.  

Ceny:

Większość naszych klientów korzysta z indywidualnych ofert pakietowych z korzystnymi cenami pakietów o z góry ustalonym charakterze. Ceny za dany projekt mogą się różnić w zależności od charakteru projektu.

Budżet klienta określa głębokość projektu.  

Za pracę, w której wspólni partnerzy wybrali stawkę godzinową, stawka godzinowa w trakcie trwania projektu wynosi 999 SEK (2499 SEK) (99-240 Euro)  zgodnie z umową w zależności od charakteru wybranego projektu.

 

Stworzenie strony internetowej, branding - od 1499: -

Poprawki/zmiany w/na istniejących serwisach przez nas tworzonych - od 999 S SEK

Konfiguracje techniczne / konfiguracje płatności - SEK 1499

SEO-  1499 : -  

Coaching - od 999 SEK

Rozwój biznesu - 1 499 SEK

Spotkania:

Cena za zarezerwowane spotkania nie objęte ofertą pakietową jest pobierana za pośrednictwem kalendarza rezerwacji.  

Widzieć  aktualne ceny spotkań za pośrednictwem Kalendarza Rezerwacji, w którym są wyświetlane  ceny m.in. indywidualne spotkania i szkolenia.

Kontrole techniczne:

799 SEK / pół roku (mniejsze skomplikowane strony internetowe) lub

od 1 499 SEK kwartał (bardziej zaawansowane strony internetowe)

Większość naszych klientów posiada indywidualne pakiety bezpieczeństwa, SEO i utrzymania. Zapytaj o najlepszą dla siebie opcję podczas spotkania konsultacyjnego.  

Wykształcenie:

Zobacz kalendarz rezerwacji, aby zobaczyć aktualne wykształcenie i ceny.  

Maja's Projects zastrzega sobie prawo do obniżenia lub podwyższenia ceny za niewykonane projekty stałe. Aktualne ceny można znaleźć na stronie klienta Maja's Projects. Mogą mieć miejsce coroczne zmiany cen za półroczne i całoroczne kontrole stron internetowych (nie dotyczy klientów kontraktowych z miesięcznymi/kwartalnymi pakietami usług, ponieważ klienci ci mają stałą umowę na usługi serwisowe). Aktualne ceny są wyświetlane na stronie internetowej.  

 

Strony internetowe / Tworzenie stron internetowych / usługi / usługi dodatkowe / SEO

Strony internetowe i inne materiały graficzne stworzone przez Projekty Maja są przeznaczone do wykorzystania w celach marketingowych klienta. Strony internetowe są budowane zgodnie z wybranym pakietem stron internetowych  lub indywidualne opakowanie i jego zawartość. Treść można rozbudowywać wraz z rozwojem firmy.  Gdy Witryna jest gotowa, jest utrzymywana i aktualizowana przez Projekty Maji zgodnie z wybranym Pakietem Usług (płatność kwartalna, miesięczna lub roczna).  Jeśli nie wybrano żadnej usługi, Maja's Projects będzie regularnie przeprowadzać skanowanie bezpieczeństwa witryny raz na sześć miesięcy. W przypadku niezbędnych środków przekraczających 1499 SEK klient zostanie o tym poinformowany. W przeciwnym razie, w przypadku mniej zaawansowanych stron internetowych, które nie wymagają comiesięcznej konserwacji, faktura jest naliczana regularnie raz na sześć miesięcy w wysokości 999 koron (strony mniej złożone) lub od 1499 koron (strony bardziej zaawansowane).  W razie potrzeby klient może również zlecić kontrolę bezpieczeństwa i ciągłą optymalizację SEO.  

 

Sekcja e-usługi/sklep/blog online na stronie jest prowadzona przez klienta, jeśli wyrazili na to zgodę. W przypadku odzyskania tych usług przez Maja´s Projects obowiązują indywidualne ceny.

W przypadku usług polegających na ulepszaniu już istniejących stron internetowych (SEO, rebranding, obróbka tekstu, zmiana designu, layoutu, copywriting, itp.) odbywa się to w porozumieniu z klientem zgodnie z jego potrzebami. Naliczamy kaucję w porównaniu z szacowanymi godzinami pracy w pierwszym miesiącu współpracy (zwykle 50%). Stosujemy stałe ceny pakietów lub stawki godzinowe. 

 

Prawo do korzystania ze stron internetowych:

Współpracujący partnerzy mają prawo do korzystania ze stron internetowych stworzonych przez Maja's Projects as  mogą być wykorzystywane przez Klienta w celach marketingowych bezterminowo, o ile Klient uiści opłatę za hosting, domenę i usługę.

Po uruchomieniu serwisu klient ma tydzień na zgłoszenie ewentualnych zmian w ramach wcześniej ustalonej treści, oferty pakietowej. Praca jest następnie wykonywana bez dodatkowych kosztów dla klienta.

Klient ma możliwość dokonywania zmian w platformie serwisu, zawartości serwisu itp. po ukończeniu szkolenia.  

Zawsze istnieje dodatkowa opłata za hosting / hosting i domenę. Te koszty subskrypcji  lub subskrypcje są opłacane i pokrywane za pośrednictwem Projektów Mai lub bezpośrednio przez klienta. Jest to ustalane w związku z klientem w momencie wykupienia abonamentu zgodnie z indywidualną umową. Klient ma  możliwość (jeśli ta opcja jest zaznaczona) samodzielnego zarządzania zdarzeniami finansowymi, abonamentami, płatnościami, abonamentami powiązanymi z serwisem na oddzielnym koncie (z własnym hasłem). Jeśli osiągnięto obopólne porozumienie, w którym Maja Projects jest odpowiedzialny za te subskrypcje/subskrypcje, faktury za te usługi będą wysyłane do klienta za pośrednictwem Mai Projects.  Faktura za hosting i domenę na kolejny okres 1 roku wysyłana jest ok. 30 tys. 1-1,5 miesiąca przed rozpoczęciem okresu. Kwota jest zróżnicowana w zależności od wybranego pakietu strony internetowej, wybranej subskrypcji Premium, wybranych usług dodatkowych i ich kosztów (aplikacje) w przypadku zastosowania rabatu w momencie subskrypcji itp. jak ciężka jest zawartość strony i dostawca domeny, typ domeny:

- strona zwykła, strona firmowa (ok. 170- EUR/rok)

- E-commerce (ok. 190-270 EUR/rok).

Klient ma również możliwość wyboru ceny miesięcznej lub kwartalnej za te usługi. Wówczas klient nie otrzymuje rabatu ilościowego.  

Jeśli kwota za web hotel i domenę nie dotrze do nas przed terminem, jeśli klient nie skontaktował się i w celu uzgodnienia, powiadomił nas o zmianie karty do zapłaty lub braku pokrycia na karcie, serwis być czasowo zawieszone i jego subskrypcja. Strona zostanie ponownie otwarta , gdy kwota będzie dla nas dostępna. Następnie pobieramy opłatę za opóźnienie i opłatę serwisową w wysokości 1500 koron. Uruchomienie i uruchomienie strony internetowej oraz jej funkcji technicznych, ponowne utworzenie przez Gogle listy itd. Ponowne umieszczenie strony internetowej w trybie online może zająć nawet tydzień, w zależności od obciążenia pracą Maja´s Projects i dostawcy domeny.

Maja´s projects zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia procesu przywracania strony internetowej w ciągu dwóch tygodni, ponieważ zwrócił na to uwagę Maja´s Projects.  

Maja's Projects nie ponosi odpowiedzialności za transakcje finansowe klientów, którzy płacą bezpośrednio zewnętrznym dostawcom za pośrednictwem platform używanych przez klientów do świadczenia usług stronom trzecim. Podobnie Maja's Projects nie ponosi odpowiedzialności za aktywne przypominanie klientom m.in. odnowienie metod płatności (jeśli na karcie nie ma dostępnej kwoty lub właściciel firmy zmienił kartę debetową). W przypadkach, gdy nadszedł czas na kontrolę bezpieczeństwa, na przykład strony internetowej, a jeśli chodzi o wiedzę Maja Project, że należy podjąć środki, aby subskrypcja, domena podłączona do strony internetowej nie wygasła, klient zostanie poinformowany. Jeśli klient potrzebuje pomocy w konfiguracji systemów płatności, klient zostanie obciążony za to w zależności od zastosowanego czasu pracy (za co najmniej 20 minut). Jeśli według wiedzy Maja Projects spadła faktura za usługi obce należny, a klient nie zmienił metody płatności z konta, Maja Projects wyśle klientowi przypomnienie o tym. Klient może poprosić o instrukcje w formie zdjęć pomocnych przy konfiguracji. Jeśli klient może również wybrać indywidualne spotkanie, które jest rezerwowane poprzez kalendarz rezerwacji. Wchodzi to w zakres 20-minutowego spotkania, a następnie jest obciążane.  

 

* Pakiety usług są ważne przez 24 miesiące  z możliwością upgrade w okresie obowiązywania lub downgrade po 12 miesiącach.  Jeśli wybrałeś fakturowanie, nowa faktura zostanie wysłana na nowy okres, chyba że subskrypcja została anulowana pisemnie 2 miesiące przed końcem okresu.  

Oferty pakietów ze stroną internetową

W przypadku, gdy klient otrzymał ofertę pakietową z obniżoną ceną pakietu w obniżonej cenie, obowiązuje dwuletni okres współpracy i utrzymania serwisu zgodnie z wybranym pakietem usług lub w przypadku braku wybranych przeglądów półrocznych / rutynowe kontrole. Następnie umowa zostaje przedłużona o rok z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jeśli klient / partner zdecyduje się zakończyć współpracę wcześniej z powodu zmienionych okoliczności, może to zrobić za pisemnym wypowiedzeniem na dwa miesiące przed żądaną datą wypowiedzenia i wpłaceniem na rachunek Projektów Maji kwoty odpowiadającej wszystkim otrzymanym rabatom (widocznym na faktury), wszelkie pozostałe kwoty faktur i kwoty odpowiadające opłacie za usługę, która zostałaby wdrożona w następnym roku.  

De enstaka  Dodatkowe usługi utrzymania serwisu można zamówić na indywidualne potrzeby. Obowiązują wówczas aktualne ceny usług dodatkowych.

* Wszystkie ceny są podane bez VAT/VAT i w koronach szwedzkich.

 

Fotografowanie

Fotografując fotograf zastrzega sobie prawa własności intelektualnej. Klient może wykorzystać zdjęcia, gotowe ogłoszenia przez dwa lata w celach marketingowych na całym świecie przez dwa lata. Termin może zostać przedłużony za obopólną zgodą.  

 

Podczas fakturowania

* Pobieramy kaucję w wysokości 50% całkowitej kwoty. Wadium musi zostać przez nas odebrane przed rozpoczęciem prac, jednak nie później niż w terminie określonym na fakturze. Zanim przystąpimy do pracy, wszystkie niezbędne materiały muszą być dla nas dostępne, takie jak tekst, zdjęcia, www. adresy mediów społecznościowych (do linkowania), dane logowania do linkowania do Instagrama (do galerii obrazów). Umawiamy się na spotkanie startowe i rezerwujemy godziny pracy na realizację projektu. Ważne jest, aby wszystkie potrzebne materiały dotarły na czas, aby klient był dobrze przygotowany do każdego spotkania. Wszystko po to, aby praca z serwisem przebiegała sprawnie, dobre planowanie i szybka dostawa. W przeciwnym razie harmonogram projektu może się przesunąć. Wspólnie stworzymy ramy czasowe realizacji pracy, a tym samym termin, w którym materiał będzie dla nas dostępny. Spotkania są rezerwowane przez klienta za pośrednictwem kalendarza rezerwacji na stronie Maja's Projects.  

W przypadku opóźnień w otrzymanych materiałach, nieodebranych spotkań, można zastosować opłatę zewnętrzną za zarezerwowany czas.  

UWAGA: Za wystawienie faktury pobierana jest dodatkowa opłata serwisowa w wysokości 100 SEK (nie dotyczy bezpośrednich zakupów w naszym sklepie )

 

Rata

W indywidualnych przypadkach oferujemy dwumiesięczną ratę w przypadku zamówień przekraczających 19995 SEK oraz trzymiesięczną ratę w przypadku przesyłek przekraczających 29 995 SEK. Opłata administracyjna w wysokości 199- jest doliczana miesięcznie.

W przypadku niezatwierdzonej opóźnionej płatności zostanie doliczone opóźnienie i opłata administracyjna w wysokości 500 SEK.

Ważne jest, aby klient, płacąc pakiety w ratach, przestrzegał podanych terminów płatności. W przypadkach, gdy klient nie dokonuje swoich miesięcznych płatności, Maja's Projects ma, po upomnieniu, prawo do rozwiązania umowy i  aby wyłączyć witrynę internetową. Witrynę można ponownie opublikować za opłatą w wysokości 1500 koron i należnymi nam kwotami. W przeciwnym razie klient zostanie obciążony pozostałą kwotą, wszystkimi otrzymanymi bonusami, rabatami plus kwoty odpowiadające opłacie za usługę, która zostałaby zrealizowana w przyszłym roku  na fakturze końcowej rozwiązującej umowę. Można podjąć działania prawne.  

Etykieta i zdrowy rozsądek

Zależy nam na dobrym dialogu z klientem, dotrzymywaniu ustalonych ram czasowych, terminów spotkań.

W przypadku opuszczenia zaplanowanych spotkań, poważnych opóźnień, które nie zostały anulowane 24 godziny wcześniej lub przebukowane zgodnie z umową, pobieramy stawkę godzinową w wysokości 999 SEK.  

Nie tolerujemy przemocy ani językowej, ani fizycznej. Wzajemna współpraca charakteryzuje się więc wzajemnym szacunkiem i dobrym tonem. W pozostałych przypadkach rezerwy  Maja's Projects prawo do rozwiązania kontaktu. Doliczone zostaną koszty przekierowania usług oraz pozostały okres obowiązywania umowy.

Odpowiedzialność

Siła wyższa / podwykonawcy / osoby trzecie

 

Maja Projects nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane przez osoby trzecie lub w wyniku przeszkód lub opóźnień ze strony klienta oraz w przypadku działania siły wyższej. Klient akceptując ofertę lub wpłacając zadatek akceptuje Umowę Ramową. Naliczamy opłatę za zwłokę w wysokości 500 SEK, która zostanie dodana w przypadku opóźnionej płatności (wysyłka odbywa się automatycznie). W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dużym wyprzedzeniem w wyznaczonym terminie.

 

Maja's Projects nie ponosi odpowiedzialności m.in. błędy techniczne, opóźnienia ze strony zewnętrznych dostawców hostingu, domeny lub aplikacji, partnerów integracji finansowej i ich usług lub podwykonawców. W swoich usługach Maja's Projects oferuje pomoc w korygowaniu wszelkich błędów technicznych, kontakt z zewnętrznym dostawcą i jego obsługą klienta itp. W takich przypadkach naliczane są opłaty godzinowe.

W przypadkach, w których Maja Projects działa jako pośrednik między klientem a podwykonawcą, podwykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za świadczenie usług, które zaoferowali i dostarczyli klientowi. Podobnie jest z podwykonawcą  ponosi wyłączną odpowiedzialność za pobieranie płatności przez klientów w sporach.

 

Marketing

Maja's Projects zastrzega sobie prawo np. do korzystania ze stron internetowych, materiałów graficznych itp. wyprodukowane dla celów marketingowych klientów i siebie w części lub w całości dla ich własnych celów marketingowych. Ma to zademonstrować istnienie wcześniejszych projektów i ich charakter. Oznacza to bezpłatny marketing dla klienta, za który Maja Projects nie będzie pobierać opłat.  

W przypadku kampanii/materiałów marketingowych na potrzeby własne klientów prosimy o kontakt w celu indywidualnej kampanii marketingowej lub grafiki  treści medialne/drukowane.

Bezpieczeństwo

W przypadku współpracy i zatwierdzenia „Warunków współpracy” Projektów Maji, obowiązuje wzajemne bezpieczeństwo w odniesieniu do wrażliwych informacji dotyczących działalności firm. Informacje poufne odnoszą się do wszelkich informacji o charakterze technicznym, handlowym lub innym, które nie są w inny sposób znane opinii publicznej lub które w jakikolwiek inny sposób zostały podane do wiadomości publicznej w wyniku naruszenia niniejszej umowy. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy dane informacje zostały udokumentowane. Strony zobowiązują się nie ujawniać innym osobom trzecim informacji poufnych, które nie są objęte umową, uczucia nabywane są w ramach współpracy, abonamenty od (np. hosting, zakup domen od partnerów). 

Informacje poufne obejmują wszystkie informacje, które są uważane za szkodliwe dla działalności biznesowej, takie jak.  pozyskuje przychody firmy, poprzez fałszywe pomówienie szkodzi reputacji firmy itp.,  jeśli zostanie on przekazany bez upoważnienia przez przestępstwo. W przypadku naruszenia niniejszej umowy zostaną podjęte kroki prawne.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zachęcamy do uważnego przeczytania naszej polityki prywatności przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Centralne koncepcje

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać indywidualnie lub łącznie z innymi danymi w celu identyfikacji, lokalizacji lub kontaktu z osobą fizyczną. Przykładami danych osobowych są nazwiska, numery telefonów i adresy IP. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszystkie rodzaje przetwarzania danych osobowych, na przykład: gromadzenie, rejestrację, analizę i przechowywanie. Administrator danych to osoba, która określa cel przetwarzania danych osobowych i decyduje, które dane osobowe są wymagane. To osoba odpowiedzialna za dane osobowe jest ostatecznie odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

2. Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe  

Majas Projects są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych twoich danych osobowych.

3. Jakie rodzaje informacji zbieramy?

Kontaktując się z nami, rejestrując się za pomocą formularza, podpisując z nami umowę, podajesz informacje. Możemy poprosić o następujące dane osobowe:

 • Nazwa firmy zbiorowy,

 • adres pocztowy

 • e-mail telefon,

 • numer rejestracyjny VAT

 • Twoja pozycja w firmie

 • inne informacje, takie jak pytania tekstowe lub odpowiedzi na formularze

 • dane techniczne: adres URL, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, twój adres IP i zachowanie użytkownika, typ przeglądarki, język oraz

 • informacje o identyfikacji i systemie operacyjnym.

4. Informacje z innych źródeł

Wyrażając zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, zgadzasz się również, że możemy zarejestrować inne informacje o tobie, które nam przekazałeś w innych kontekstach. W oparciu o publicznie dostępne informacje możemy również uzupełnić zarejestrowane informacje o przemysł, dodatkowe informacje kontaktowe.

5. Jak wykorzystujemy informacje

Podane informacje są wykorzystywane do następujących celów:

 • Zawarcie umowy między nami

 • Fakturowanie za wykonane usługi Obsługa klienta i informacje o naszej ofercie

 • Zaloguowanie się do konta hostingowego klienta, aby móc wykonywać uzgodnione zadania

 • Zalogowanie się do witryny, aby wykonać czynności konserwacyjne lub SEO

 • Aby zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenie i dostarczać oferty produktów i inne treści, które mogą Cię zainteresować

 

Prosimy o podanie danych kontaktowych w celu:

 • Odpowiadaj na zapytania i podania o pracę

 • Dodania się do list mailowych, aby otrzymywać wiadomości i inne treści, które sam postanowiłeś udostępnić

 • Prześlenia wymaganego materiały lub w inny sposób wypełnijenia to, do czego zobowiązaliśmy się w zamian za przesłanie twoich informacji

 • Utrzymania dialogu 

 • Wysylania informaci, które mogą Cię mogą zainteresować.

6. Zgoda na wysyłkę, marketing bezpośredni i stały kontakt

Wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celami określonymi powyżej, wyrażasz zgodę na to że:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności

Możemy wysłać Ci marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty elektronicznej na temat naszych usług

Możemy się z Tobą skontaktować przez e-mail lub telefon

Subskrybuj typ wiadomości e-mail, którą wybrałeś do zaakceptowania.

Możesz zaktualizować ustawienia subskrypcji i odmówić dalszych wysyłek, klikając link u dołu wszystkich naszych wysyłek lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

7. Jak długo przechowywane są dane? Przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, abyśmy mogli zrealizować cel ich gromadzenia, a także kolejny rok (JEDEN) rok, po którym usuwamy dane.

8. Kto może uzyskać dostęp do informacji?

Przesłane informacje będą dostępne dla ograniczonej liczby osób w firmie.

 

9. Udostępniamy niektóre informacje w ramach współpracy ze stronami trzecimi.  Nie sprzedajemy twoich danych osobowych stronom trzecim. Tylko w przypadkach, gdy możemy potrzebować pomocy strony trzeciej, nasz podwykonawca do wykonania uzgodnionej umowy, możemy udostępniać informacje o tobie w formie:

 • firmy  

 • E-mail

 • telefon

 • W razie potrzeby - informacje logowania do hosta lub strony internetowej.

10. Jak chronimy twoje dane?

Twoje dane osobowe są przechowywane w bezpiecznych sieciach i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób w firmie, które mają specjalne prawa do tych systemów. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności informacji. Wszystkie wrażliwe informacje, które wprowadzasz, są szyfrowane przez SSL (technologia Secure Socket Layer) Dane są przetwarzane w ramach rozporządzenia o ochronie danych, RODO. Wszystkie informacje są objęte umowami o poufności, a nasi pracownicy mają dostęp tylko do systemów i funkcji wymaganych przez ich obowiązki.

11. Masz prawo wiedzieć, jakie informacje na Twój temat posiadamy

Zgodnie z ustawą o ochronie danych masz prawo do otrzymywania informacji o tym, jakie informacje o tobie posiadamy w formie wyciągu z rejestru. Możesz również poprosić o poprawienie nieprawidłowych informacji lub usunięcie informacji o tobie. Masz również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, usuniemy informacje o tobie. Jednak usunięcie twoich danych osobowych z nami może wpłynąć na dostarczanie informacji w ramach relacji z klientem, a także może mieć wpływ na trwające dialogi. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę lub poprosić o wypisanie, poprawienie lub usunięcie rejestru poprzez pisemny kontakt za pośrednictwem naszego adresu e-mail. Aby uzyskać dostęp do wyciągu z rejestru, musisz wysłać elektroniczną kopię podpisanego dokumentu z prośbą.

12. Dane do Maja´s Projects

Maja´s Projects odpowiada za przetwarzanie twoich danych osobowych. Jeśli masz pytania dotyczące naszego kodu lub chcesz się z nami skontaktować w celu wykonania swoich praw, poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe

Maja´s Projects

Maja Elfström
Lillåvägen 43, 128 45 Bagarmossen- Stockhholm-Szwecja

info@majasprojects.com

bottom of page